Miguel har undervisat Capoeira sedan 2005 i länder som bl.a. i Portugal, Finland och Sverige. Han är även varit med i olika Capoeira-grupper i Brasilion, främst i Rio de Janeiro och Bahia. Han har varit student till Mestre Peixinho som sedan kom att bli Miguels starkaste inspirationskälla. Det var genom honom som Miguel fick sitt lila bälte år 2011.

Okt 25, 2016 | Posted by | 0 comments