DANSLINJEN

Så här vill vi beskriva Danslinjen (f.d. Stage): Danslinjen är exklusivt utformade grupper där syftet är att utveckla dig som dansare – ditt rörelsemönster, känslouttryck, improvisationsförmåga, inlärningsförmåga samt dina tekniska kunskaper mm. Tillsammans med hängivna lärare samt en egen mentor vill vi att du ska utvecklas till ditt absolut bästa dans-jag! Danslinjens elever delas upp i tre olika åldersbaserade grupperingar under 2023: Födda 2012-2011 Födda 2010-2009 Födda 2008 – äldre. Upplägg: Danslinjens termin är 13 veckor lång. Första terminsveckan är en uppstartsvecka innehållande specialklasser för att komma igång och lära känna varandra! Resterande 12 veckor består av ett fast schema med 3 lektioner/vecka.  Vi har höga krav på närvaro, och eventuell frånvaro ska anmälas till sin mentor samt den aktuella läraren. Mentor: Utöver dina kompetenta danslärare kommer du som elev även bli tilldelad en mentor. Två gånger/termin kommer du och din mentor ha ett utvecklingssamtal för att hjälpa dig vidare i din dansutveckling. Pris/Rabatt: Priset för danslinjen = Ordinarie kurspris 3x60min -10% Om du inte kan få nog av att dansa och vill gå på fler klasser än de som ingår i Danslinjen får du 50% rabatt på Haninge Dansstudios övriga kurser. AUDITION: Den  15e december anordnar vi audition till vårens danslinjer Audition kommer bestå av två lektioner: 70 minuter Jazz/Contemporary inklusive uppvärmning, 5 minuter rast och avslutningsvis 45 minuter hiphop. Audition kommer äga rum kvällstid. Exakta tider mailas ut till de anmälda senast den 12e december.   För att söka till Audition kräver vi följande:
  • Att du har dansat i minst två år.
  • Att du har god kroppskontroll och en utvecklad förmåga att lära in koreografi.
  • Att du är motiverad till att bli ditt bästa dans-jag!
  • Att du har möjlighet att dansa 3 gånger i veckan. Samtliga 3 klasser i Danslinjens schema är  obligatoriska.
Du anmäler dig till audition genom att maila  kontakt@haningedansstudio.se senast söndagen den 27 nov med följande information:
  • Namn
  • Personnummer
  • Mobilnummer
  • Kortfattad beskrivning av din danserfarenhet.
OBS! Elever som redan går Stagelinjen idag behöver inte göra en ny audition. Vill du veta mer om Danslinjen, prata med Suzanne, Berit eller Helena på dansstudion eller ring 0735 18 48 00 eller 0735 18 49 00 Vi hoppas att vi får träffa dig på audition! Vänligen Suzanne och Berit