DANSLINJEN


Så här vill vi beskriva Danslinjen
Danslinjen är exklusivt utformade grupper där syftet är att utveckla dig som dansare – ditt rörelsemönster, känslouttryck, improvisationsförmåga, inlärningsförmåga samt dina tekniska kunskaper mm. Tillsammans med hängivna lärare samt en egen mentor vill vi att du ska utvecklas till ditt absolut bästa dans-jag!

Danslinjens elever delas upp i tre olika åldersbaserade grupperingar under 2024
1 grupp Födda 2013-2011(11-13år) och en grupp födda 2010-2009(14-15år) och en grupp födda 2008(16år-)äldre.

Upplägg: Danslinjens termin är 13 veckor lång. Första terminsveckan är en uppstartsvecka innehållande specialklasser för att komma igång och lära känna varandra! Resterande 12 veckor består av ett fast schema med 3 lektioner/vecka.  Vi har höga krav på närvaro, och eventuell frånvaro ska anmälas till sin mentor samt den aktuella läraren.

Mentor: Utöver dina kompetenta danslärare kommer du som elev även bli tilldelad en mentor. Två gånger/termin kommer du och din mentor ha ett utvecklingssamtal för att hjälpa dig vidare i din dansutveckling.

Pris/Rabatt:
Priset för danslinjen = Ordinarie kurspris 3x60min -10% Om du inte kan få nog av att dansa och vill gå på fler klasser än de som ingår i Danslinjen får du 50% rabatt på Haninge Dansstudios övriga kurser.