VILL DU ANMÄLA DIG TILL AUDITION DEN 28MAJ SÅ GÅ IN UNDER ”FLIKEN” ANMÄLAN/SCHEMA.


DANSLINJEN

Så här vill vi beskriva Danslinjen

Danslinjen är exklusivt utformade grupper där syftet är att utveckla dig som dansare – ditt rörelsemönster, känslouttryck, improvisationsförmåga, inlärningsförmåga samt dina tekniska kunskaper mm. Tillsammans med hängivna lärare samt en egen mentor vill vi att du ska utvecklas till ditt absolut bästa dans-jag!

Danslinjens elever delas upp i tre olika åldersbaserade grupperingar under höstterminen 2024
Danslinje 1 – Födda 2008 – äldre
Danslinje 2 – Födda 2009-2010
Danslinje 3 – Födda 2011 – 2012
Danslinje 4 – Födda 2013 – 2014

Upplägg: Danslinjens termin är 13 veckor lång. Första terminsveckan är en uppstartsvecka innehållande specialklasser för att komma igång och lära känna varandra! Resterande 12 veckor består av 3 lektioner i veckan, där två lektioner är förbestämda och den tredje får eleven själv välja. Vi har höga krav på närvaro, och eventuell frånvaro ska anmälas till sin mentor samt den aktuella läraren.

Mentor: Utöver dina kompetenta danslärare kommer du som elev även bli tilldelad en mentor. Två gånger/termin kommer du och din mentor ha ett utvecklingssamtal för att hjälpa dig vidare i din dansutveckling.

Pris/Rabatt:
Priset för danslinjen = Ordinarie kurspris 3x60min -10% Om du inte kan få nog av att dansa och vill gå på fler klasser än de som ingår i Danslinjen får du 50% rabatt på Haninge Dansstudios övriga kurser.